La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
 • Resultats de la cerca amb la paraula "Prevenció"
 • Entrevistes

  Núm. 8, Abril - juliol de 2012
  Josep Maria Tost
  "L'estalvi en despesa pública que suposa la prevenció és fonamental en un moment de contenció com l'actual"
  Catalunya ha estat reconeguda amb un premi europeu per la seva participació intensa en les darreres edicions de la “Setmana Europa de la Prevenció de Residus”. Som pioners en aquest àmbit? Crec ...

  Núm. 8, Abril - juliol de 2012
  Olivier de Clercq
  "És difícil tenir una imatge clara de la prevenció ja que el principal problema és com la mesurem"
  Quina és la situació actual a la Unió Europa en matèria de prevenció de residus? La situació europea és molt variada. Existeixen diferències significatives en temes de prevenció, reciclatge i gestió dels residus ...
  Opinions

  Núm. 8, Abril - juliol de 2012
  David Font Vivanco i Dr. Ignasi Puig Ventosa
  La dimensió econòmica de la prevenció de residus a Catalunya
  Les administracions públiques disposen de tot un ventall d’eines de caràcter normatiu, comunicatiu i econòmic per avançar vers la prevenció, sent els instruments econòmics ―especialment els de tipus fiscal― una opció que ...

  Núm. 8, Abril - juliol de 2012
  Víctor Mitjans i Mercè Girona
  La venda a granel com a valor ambiental
  En el debat sobre els envasos i el malbaratament alimentari que s'està donant en els darrers anys, sempre es tendeix a destacar el paper que tenen els envasos en tant que garants ...

  Núm. 8, Abril - juliol de 2012
  Àlex Piñol
  La reutilització: un gran pas en la prevenció de residus
  La crisi econòmica que estem patint actualment té un impacte positiu pel que fa a la reducció de la generació de residus ja que, en el context actual, la producció de residus ...

  Núm. 8, Abril - juliol de 2012
  Virgínia Vallvé
  Quin paper juguem els ambientòlegs en la prevenció de residus?
  Acabem de conèixer, a través del setè Estudi d'inserció laboral i conjuntura de mercat de l'ambientòleg (COAMB, 2012), que de nou el sector dels residus és el que ofereix una major ocupació ...

  Núm. 8, Abril - juliol de 2012
  Gemma Nohales, Montse Masanas i Alicia Grima
  Full de ruta dels Plans Locals de Prevenció de residus municipals
  Les estratègies competitives dels pobles i ciutats han de tenir com un dels seus objectius principals afavorir aquelles activitats que millorin l'eficiència en els fluxos metabòlics i, en particular, les que promoguin ...

  Núm. 8, Abril - juliol de 2012
  Paco Muñoz
  El malbaratament alimentari a Catalunya
  El 32% dels residus municipals generats a Catalunya són fracció orgànica (FORM), bàsicament restes alimentàries. La mescla de la FORM amb la resta de residus reciclables dificulta la seva recuperació, incrementa la ...
  Hemeroteca
  Què és .ambiental?
  Subscripció
  Contacte
  Equip de redacció