La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
 • Resultats de la cerca amb la paraula "Urbanisme i paisatge"
 • Editorials

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Gestió i ordenació del paisatge
  Hi ha tantes mirades al paisatge com persones, tantes aproximacions com disciplines professionals directament o indirectament vinculades. El paisatge és un concepte transversal i pluridisciplinari, termes que als ambientòlegs ens resulten més ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Creació de ciutat
  A nivell mundial les ciutats existents estan creixent (en alguns casos de forma dramàtica), i arreu n'estan sorgint de noves. Tot i representar només el 2,7% de la superfície del planeta, les ...
  Entrevistes

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Yves Luginbühl
  "Els ritmes electorals, més ràpids que els de la societat i de la naturalesa, han induït un autoritarisme polític"
  Com definiria paisatge?És una paraula amb molts significats. El significat més freqüent és que el paisatge és allò que la gent veu a la seva càmera de fotos, el que veu en ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Joan Nogué
  "Catalunya és un dels països europeus amb més diversitat paisatgística, però no som conscients de la riquesa d'aquest patrimoni excepcional"
  Què és el paisatge?Hi ha diverses definicions, de paisatge, sobretot en el món acadèmic. A l'Observatori, tendim a acollir-nos a una definició més transversal, que inspira la nostra feina, i és la ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Oriol Bohigas
  "La manca de planificació a Barcelona després del Pla Cerdà ha suburbialitzat l'àrea metropolitana"
  Què entén per ciutat?La ciutat és la forma de vida de la modernitat, i la modernitat no tan sols entesa com el que està passant ara, sinó el que ha passat en ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Manuel Gausa
  «La ciutat contemporània són diversos models al mateix temps que conviuen de forma entrellaçada»
  Què entén per ciutat?És un espai amb una alta densitat de relacions i d'intercanvi, no tant econòmics o productius, sinó socials, culturals i humans. No parlo d'una forma física, ja que es ...
  Opinions

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Daniela Colafranceschi
  Paisatge mediterrani i disseny
  Quan reflexiono sobre la feina que he dut a terme en l'ensenyament, investigació i planejament, sobre els interessos que la motiven i els elements que provo d'interelacionar-hi, m'adono que entre les constants ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Jaume Busquets i Fàbregas
  La política de paisatge a Catalunya: balanç i perspectives
  Deu anys després de la signatura del Conveni Europeu del Paisatge (CEP) i cinc després de l'aprova ció de la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge, aquest sembla un moment ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Pere Sala i Martí
  Nous escenaris per al paisatge a Europa
  En els últims anys el paisatge ha despertat un interès creixent entre les institucions, els agents socials i culturals, i a la societat europea en general. Els motius són ben diversos: des ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Clara Fullana
  El Contracte Agrari Reserva de la Biosfera de Menorca
  L'illa de Menorca s'ha mantingut, fins avui, amb una qualitat ambiental excel·lent. Els nombrosos endemismes tant del regne animal com del vegetal, i un paisatge rural i marítim únic en un territori ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Xavier Mayor Farguell
  Integració del paisatge en el planejament territorial i urbanístic: del paisatge escrit al paisatge realitzat
  L'any 2004 iniciava un article en relació al territori i al paisatge (IAAC, 2004) dient "En els darrers anys a Catalunya existeix un evident neguit per moltes qüestions relacionades amb el territori. ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Sílvia Martín Fernández
  De l'anàlisi a la intervenció. El paper de l'ambientòleg en la gestió del paisatge
  La majoria de nosaltres quan pensem en paisatge ens imaginem una vista, un territori observat en perspectiva: un massís perfilat al fons, camps i boscos en segon pla, pobles, ciutats, rius, carreteres ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Josep Oliva
  Petja humana sobre el planeta. Ciutat i territori
  Si focalitzem l'estat de la superfície del planeta sabem que està subjecte a canvis i no és mai una foto fixa. De vegades, fenòmens meteorològics, sísmics o, fins i tot provinents de ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Pere Torres
  La ciutat compacta: sobreidealitzada?
  Som una espècie afecta a les modes. Ho som en tots els terrenys encara que, en alguns, preferim dir-ne escoles de pensament. De totes maneres, no hi ha diferències de fons en ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Marta Vila
  La ciutat com a superorganisme
  Les ciutats han jugat històricament un paper cabdal per al desenvolupament polític, econòmic, social i cultural de les societats arreu del món, també ambiental pel que fa a la seva incidència en ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Jordi Romero-Lengua
  L'ambientòleg, el nou acupuntor urbanístic
  Des dels seus orígens, la ciutat va ser concebuda com a centre social, on la gent podia satisfer totes les seves necessitats, aspiracions i desitjos. L'essència de la ciutat era el contacte, ...
  Notícies

  Núm. 1, Setembre - desembre de 2009
  Es presenta «Ciutat, territori i paisatge», un projecte educatiu per sensibilitzar els estudiants de secundària envers el paisatge
  L'impulsen el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Departament d'Educació i l'Observatori del Paisatge de Catalunya, i se'n beneficiaran prop de mig milió d'alumnes
  Documentació

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Paisatges en transformació: Intervenció i gestió paisatgístiques
  La necessitat de gestionar i intervenir, amb criteris paisatgístics, en els entorns més sotmesos a les transformacions i en els més propers a la major part de la ciutadania, és l'eix central ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Estudis d'impacte i integració paisatgística (EIIP)
  Guia metodològica per a la realització d'estudis d'impacte i integració paisatgística (EEIP), uns instruments que preveu la legislació paisatgistica i urbanística de Catalunya i que tenen per objectiu promoure una bona inserció ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida
  Aquest és el primer catàleg de paisatge de Catalunya que ha estat aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni Europeu del Paisatge. Dedicat a les Terres de Lleida, el està organitzat ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Paisaje y pensamiento
  El llibre de Maderuelo analitza els aspectes conceptuals del paisatge i la seva incidència en el pensament actual. A través de les perspectives de diversos pensadors, filòsofs, estetes, historiadors, geògrafs i teòrics ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Landscape: from knowledge to action
  La publicació és el resultat de comparar les idees que van sorgir en el marc del programa de recerca Landscape and Public Policies, -implemementat a França i fruit de la iniciativa del ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Documents de la Conferència sobre el Conveni Europeu del Paisatge en ocasió de la seva entrada en vigor: Estrasburg, 17 de juny de 2004
  La publicació conté els tres informes que es van presentar en la Tercera Conferència de les Parts Contractants i Signatàries del Conveni Europeu del Paisatge (que va tenir lloc a Estrasburg el 17 ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Nova cultura del territori i ètica del paisatge
  En aquesta primera dècada del segle XXI, l’anomenada nova cultura del territori està construint a Catalunya un sistema de principis i valors propi que li confereix una dimensió específica en línia amb ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Revista Medi Ambient. Tecnologia i Cultura. Núm. 45. Ecotransformació i ciutat
  Aquest número se centra en l'ecotransformació de la ciutat, entesa com un nou model urbà per a fer possible ciutats més autosuficients energèticament i que, per tant, redueixin la seva petjada ecològica. ...

  Núm. 4, Setembre - desembre de 2010
  Paisatge i participació ciutadana
  És fonamental que la població i l'Administració participin de manera conjunta en les decisions que afecten la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge, i perquè això sigui possible, cal fomentar processos ...

  Núm. 4, Setembre - desembre de 2010
  Barcelona: La reinvenció com estratègia. Del Pla Cerdà a la societat creativa
  Barcelona sha caracteritzat per la seva capacitat d'adaptar-se a noves realitats mitjançant grans projectes de ciutat, com el Pla Cerdà. És per això que el Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  La ciudad de baja densidad. Lógicas, gestión y contención
  Quina és l'envergadura del fenomen de la ciutat dispersa? Quins n'han estat els condicionants i quines en són les conseqüències? Quina relació té amb la planificació i amb les polítiques de control? ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales
  El llibre de Francesc Muñoz, doctor en Geografia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, parteix de la idea que el fenomen de la globalització també ha afectat les ciutats. D'aquesta ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Lugares e imaginarios en la metrópolis
  Aquest llibre analitza, des de diversos punts de vista i a través de casos empírics, l'apropiació simbòlica de l'espai a través dels imaginaris urbans, que es construeixen socialment mitjançant les interaccions entre ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Ordenació i gestió del paisatge a Europa
  El segon número de la col·lecció Plecs de l'Observatori del Paisatge ofereix una anàlisi comparativa a escala europea dels tres instruments creats i desenvolupats per la Llei del paisatge de Catalunya i ...

  Núm. 2, Gener - abril de 2010
  Welcome to the Urban Revolution. How cities are changing the world
  El paper de les ciutats i dels seus habitants a l'hora de resoldre els problemes globals és l'eix central del nou llibre de Jeb Brugmann, expert en ciutats i en desenvolupament sostenible, ...

  Núm. 2, Gener - abril de 2010
  Atles de la nova ruralitat
  El doctor en Geografia Ignasi Aldomà radiografia, en aquest estudi, la ruralitat del segle XXI, una ruralitat que ha deixat enrere moltes de les realitats de fa només vint o trenta anys. ...

  Núm. 2, Gener - abril de 2010
  Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives.
  El mes de novembre de 2007, l'Observatori del Paisatge de Catalunya va organitzar un seminari internacional per debatre a l'entorn dels indicadors de paisatge des de diferents perspectives en funció de la ...

  Núm. 1, Setembre - desembre de 2009
  Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje
  Arran dels acords orientats a impulsar la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge ha promogut, en diversos països, el desenvolupament de legislació, instruments i projectes que situen el paisatge com un ...

  Núm. 1, Setembre - desembre de 2009
  Paisatge i salut
  Les relacions entre el paisatge, la qualitat de vida i el benestar social i individual centren aquest primer número de la col•lecció «Plecs de Paisatge» de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. La ...
  Webs

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Observatori del Paisatge de Catalunya
  Fruit de la necessitat d'estudiar el paisatge, el 2004 es va constituir l'Observatori del Paisatge de Catalunya, un ens d'assessorament i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Política de paisatge
  Amb aquesta pàgina, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques posa a l'abast informació i recursos sobre paisatge. Hi ha una agenda d'activitats; informació; documentació de cursos, de seminaris, de projectes ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Oficina de Paisatge del Consell d'Europa
  El Conveni Europeu del Paisatge; documentació de referència del Consell d'Europa sobre paisatge; informació sobre conferències, tallers, seminaris i grups de treball; i dades sobre la implantació del Conveni als països Europeus. ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Landscape Europe
  És una xarxa interdisciplinària d'instituts nacionals de recerca sobre paisatge que té per objectiu desenvolupar, ampliar i difondre el coneixement sobre els paisatges europeus, tot implicant un ampli ventall de disciplines per ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Centro de estudios y paisaje de Andalucía
  Alguns dels objectius del Centre són, a grans trets, estudiar els paisatges d'Andalusia, fomentar l'educació i la sensibilització sobre el territori i els paisatges, ser un instrument de suport per a les ...

  Núm. 5, Gener - maig de 2011
  Paisatges sonors
  La Boqueria no seria el mateix sense el so dels plats i els sospirs de la màquina de cafè del Bar Pinotxo, sense les frases de reclam -pronunciades amb accent sud-americà- perquè ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Globalisation and World Cities Research Network
  Butlletins, publicacions, projectes, articles i notícies aparegudes a la premsa. I no sobre les estructures internes de les ciutats i la seva anàlisi comparativa, sinó sobre una recerca que sovint s'ha obviat: ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  European Urban Knowledge Network (EUKN)
  Aquesta xarxa té per finalitat compartir el coneixement i l'experiència al voltant de les qüestions relacionades amb l'urbanisme. Hi participen disset estats membres de la Unió Europea -entre els quals hi ha ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  ICLEI – Local Governs for Sustainibility
  ICLEI és una associació internacional que agrupa més d'un miler de governs locals i organitzacions nacionals i regionals de governs locals compromeses amb el medi ambient. El seu lema és que les ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Global City Forum
  Els dies 7 i 8 d'abril d'enguany, la ciutat d'Abu Dabi, als Emirats Àrabs Units, va acollir el Global City Forum, el punt de trobada per més d'un miler de decisors polítics ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  New Urbanism
  Segons The New York Times, New Urbanism és «el moviment arquitectònic col·lectiu més important dels Estats Units dels últims cinquanta anys». Aquest moviment, nascut el 1979, promou, fonamentalment, les ciutats diverses en ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya
  Des de 2003, la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT), filial de l'Institut d'Estudis Catalans, edita l'Anuari Territorial de Catalunya, una publicació que analitza les transformacions, projectes i conflictes territorials més destacats ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  Dossier Jardins
  L'Observatori del Paisatge de la Generalitat de Catalunya ha elaborat un catàleg exhaustiu centrat en els jardins de Catalunya, Espanya, Europa i el món. L'objectiu és donar a conèixer els jardins i ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  CIVITAS. Cleaner and Better Transport in Cities
  CIVITAS és una iniciativa de la Comissió Europea que consisteix a impulsar i avaluar la implementació d'estratègies de transport urbà a les ciutats per millorar el benestar dels ciutadans europeus. Es va ...

  Núm. 3, Maig - agost de 2010
  UN Habitat. For a better urban future
  El Programa de les Nacions Unides pels Assentaments Humans (UN-HABITAT) és l'agència de les Nacions Unides que promou els pobles i ciutats socialment i ambientalment sostenibles amb la finalitat de proporcionar un ...
  Hemeroteca
  Què és .ambiental?
  Subscripció
  Contacte
  Equip de redacció