La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 2, Gener - abril de 2010
Imatge d'una de les taules de debat. Font: X3 Estudis Ambientals
L'Estratègia i la llei de biodiversitat i patrimoni natural se sotmeten a un procés de participació

Ha consistit en quatre sessions que s'han dut a terme durant els mesos de maig i juny arreu del territori català

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (DMAH) està treballant en l'elaboració de l'Avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural de Catalunya i en l'Estratègia de conservació del patrimoni natural de Catalunya. El Pla Interdepartamental de participació ciutadana 2008 - 2010 de la Generalitat de Catalunya va preveure que el DMAH acompanyés la seva elaboració amb els resultats d'un procés de participació que va tenir lloc durant els mesos de maig i juny de 2009. En total, s'han realitzat quatre sessions de debat i una de tancament repartides arreu del territori català, en què s'ha donat veu als principals agents sectorials i territorials que tenen interessos i inquietuds en relació amb el medi natural. Paral·lelament, s'ha creat un espai web amb informació sobre el procés de participació amb la finalitat de recollir les aportacions de la societat civil.

Les sessions de participació han girat al voltant de quatre eixos: la implicació social en la conservació del medi natural; els efectes de les polítiques sectorials sobre el medi natural; les pràctiques agràries i la conservació de la natura i, finalment, els instruments econòmics per conservar la natura. Les actes de les sessions de participació, així com el document de síntesi amb les conclusions, es poden consultar en línia a través del web del procés participatiu.

 

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció