La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 3, Maig - agost de 2010
La Serra de Collserola
La Serra de Collserola, futur Parc Natural

A finals del primer semestre de l'any finalitzaran els tràmits administratius perquè el Govern aprovi la creació del nou parc natural

A principis de desembre del 2009 es va fer pública la proposta de Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola. La proposta va estar en informació pública fins al 16 de gener i s'espera que a finals del primer semestre de 2010 finalitzin tots els tràmits administratius perquè el Govern de la Generalitat n'aprovi la creació.

La superfície del nou parc passarà de 7.515 hectàrees protegides a 8.262 hectàrees. En total, s'hi incorporaran vint-i-un sectors de gran valor natural de les parts baixes de la Serralada, que dotaran el parc de més connectivitat i funcionalitat ecològica. D'aquests, en destaquen dos pels seus valors naturals excepcionals, especialment pel que fa a les comunitats vegetals. Un és la Font Grogo (112,8 ha), al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, que presenta una mostra d'alzinar amb roures d'un gran valor. L'altre és la Rierada-Can Balasc (379,9 ha), a cavall dels municipis de Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès i Barcelona, i és una representació molt interessant dels boscos de ribera propis de la serralada litoral catalana.

La creació del Parc Natural de la Serra de Collserola respon a la necessitat de protegir, conservar i millorar el patrimoni natural i els valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics i etnològics d'aquest espai, considerats un recurs ambiental estratègic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Gràcies al nou règim de protecció, s'evitarà la fragmentació i la pèrdua d'espais agroforestals i s'aportaran serveis ambientals al conjunt de la ciutadania.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció