La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Joan Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat
El nou govern de Catalunya reestructura les competències relacionades amb medi natural i biodiversitat

Queden repartides entre els departaments de Territori i Sostenibilitat, i el d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Les competències relacionades amb medi natural i biodiversitat també han sofert una reestructuració arran de la constitució del nou govern de la Generalitat de Catalunya, sorgit dels resultats electorals del passat 28 de novembre. Si durant l'etapa de govern 2003-2010, aquestes competències estaven concentrades en el Departament de Medi Ambient i Habitatge i, concretament, en la Direcció General de Medi Natural, ara han quedat repartides entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTS) i el d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Les competències més relacionades amb l'estudi i la planificació del medi natural, que exerceix la Subdirecció General de Protecció de la Biodiversitat a través del Servei de Planificació i Gestió del Medi Natural, han quedat inscrites dins la Direcció General de Polítiques Ambientals, pertanyent al DTS. Aquestes competències inclouen, entre d'altres, la planificació dels espais naturals protegits i de la xarxa Natura 2000, la formulació de noves lleis o la coordinació del Sistema d'informació sobre el patrimoni natural.

En canvi, les competències més relacionades amb la gestió de la biodiversitat, que exerceix la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat a través de diferents serveis i unitats, han quedat inscrites dins el DAAM. Aquestes competències inclouen, entre d'altres, la gestió dels espais naturals protegits, la prevenció d'incendis forestals, la gestió dels boscos, la caça i la pesca, i la protecció de la fauna i la flora.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció