La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
2011, l'Any Internacional dels Boscos

Durant tot l'any se celebraran activitats arreu del món per posar de relleu la importància d'aquests ecosistemes

Els boscos representen el 30% del territori i contenen el vuitanta per cent de la biodiversitat del planeta, i d'ells en depenen, actualment, la vida de 1.600 milions de persones. En el cas de Catalunya, el 61% de la seva superfície està ocupada per terrenys forestals: prats, matollars, erms naturals i, sobretot, boscos, els quals representen un 38% del territori. Malgrat tot, activitats com la sobreexplotació, la tala il•legal o la creació d'assentaments humans, entre moltes altres, fan que, cada any, desapareguin, al món, tretze milions d'hectàrees de bosc. És per tot això que l'any 2011 ha estat declarat per l'ONU l'Any Internacional dels Boscos.

La campanya creada per les Nacions Unides per aquest 2011 porta per títol «Forests for people», és a dir, «Boscos per a les persones», i té per objectius sensibilitzar la ciutadania sobre la importància dels boscos, posar de relleu que el paper dels humans és fonamental en la seva protecció i emfasitzar que cal que la gestió dels recursos forestals es faci de forma sostenible. Durant tot l'any, es durà a terme una campanya de comunicació, s'organitzaran concursos, exposicions i un festival de cinema, entre altres coses. La principal eina de difusió d'aquestes activitats és el web http://www.un.org/forest.

El tret de sortida de l'Any Internacional dels Boscos va ser en l'anomenat Forest Day, que va tenir lloc durant la conferència sobre el clima a Cancun, Mèxic, i en què va intervenir Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals, professor i investigador de la UAB i conseller del CADS.

Els actes que se celebraran a Catalunya en el marc de la commemoració es poden consultar en el web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció