La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Barcelona presenta el Pla de biodiversitat, el primer que reconeix la importància de la diversitat biològica de la ciutat

L'abast del Pla va més enllà del terme municipal de Barcelona, ja que té en compte l'entorn metropolità, el català, l'espanyol i l'internacional

L'Ajuntament de Barcelona va presentar, el mes de gener, el Pla de biodiversitat de Barcelona, un instrument estratègic que, per al període 2010-2020, marca els reptes, els objectius i els compromisos del govern municipal en relació amb la conservació de la diversitat biològica i dels hàbitats de la ciutat i de la Terra. Tot i que l'abast del Pla és el terme municipal de Barcelona -en especial de la part urbanitzada-, té en compte l'entorn metropolità, el català, l'espanyol i l'internacional.

Els objectius del Pla són millorar la biodiversitat a la ciutat, reduir l'impacte de la ciutat més enllà de Barcelona, avançar en el valor que la societat assigna a la conservació de la biodiversitat urbana i incrementar el benefici que la societat obté de la biodiversitat a la ciutat. Per complir amb aquests objectius, s'han establert un seguit de línies estratègiques, entre les quals destaquen integrar criteris a favor de la biodiversitat, des del disseny fins al manteniment de la ciutat; conservar el patrimoni natural urbà; crear nous espais i oportunitats per a la natura; aprofundir en el compromís amb la biodiversitat més enllà de Barcelona i promoure la implicació de la ciutadania en la conservació de la biodiversitat.

El Pla de biodiversitat de Barcelona és el primer Pla de l'Ajuntament que reconeix la importància de la biodiversitat i la seva elaboració respon als objectius establerts als plans d'acció municipals i s'emmarca, també, en el compromís de l'Agenda 21.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció