La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 14, Gener - març de 2014
La nova PAC comptarà amb un pressupost de 408.310 milions d'euros.
La UE aprova formalment la nova PAC 2012-2020 després de dos anys de negociacions

La reforma inclou noves mesures per fomentar una agricultura més sostenible

El passat 16 de desembre, els ministres d’Agricultura de la Unió Europea van aprovar formalment l’acord per reformar la Política Agrícola Comuna (PAC) i el paquet de mesures transitòries previstes pel 2014 que han de permetre iniciar la seva aplicació al llarg d’aquest any, fins la seva plena entrada en vigor el 2015.

Transcorregut aquest període seran efectives noves mesures entre les quals s’inclouen el “pagament verd” o “greening”, que condiciona un 30% de les ajudes directes que rebran els agricultors a la implementació obligatòria de mesures agroambientals. Aquestes pràctiques inclouen el manteniment de pastures, l’establiment de zones d’interès ecològic i la diversificació de conreus.

Segons Andreu Ferrer, responsable de l'equip tècnic sindical d'Unió de Pagesos, “la nova PAC incorpora de forma molt significativa la perspectiva ambiental”. Ferrer remarca que a l’esforç que ja venien fent els pagesos per donar compliment a les normatives de caire ambiental que estan entrant en vigor els darrers anys, ara s’hi afegeix l’obligatorietat de complir les mesures per accedir “pagament verd” o “greening”.

A més a més, “ara s’inclouen, entre aquestes mesures obligatòries, mesures fins ara voluntàries, fet que fa que les mesures voluntàries que es volen incentivar a través dels pilars de desenvolupament rural siguin més exigents”, diu Ferrer. “Hem de batallar perquè la ciutadania europea reconegui l’esforç que fa la pagesia. Comprar producte europeu no és el mateix que comprar a la resta del món, perquè està lligat a seguretat alimentària, qualitat i protecció ambiental. Aquests tres components són els que donen sentit a la PAC”, recalca el representant d’Unió de Pagesos.

Mentre que Ferrer valora positivament l’augment del 25 al 30%, del pressupost destinat a l’aplicació de mesures de desenvolupament rural relacionades amb la protecció del medi ambient i contra el canvi climàtic, per la Federació Internacional dels Moviments d’Agricultura Ecològica (IFOAM UE), això no és suficient. "Al final, el Parlament ha optat per ignorar les demandes ciutadanes per una major sostenibilitat de l'agricultura a través d’una incorporació molt dèbil de mesures ambientals en les ajudes directes i acceptant retallades dràstiques en el pressupost per al desenvolupament rural", apuntava Christopher Stopes, president d'IFOAM UE, a través d’un comunicat publicat el passat novembre, quan el Parlament Europeu va acordar la reforma.

A causa dels retards en les negociacions, haurà de passar almenys una any abans que els governs traslladin la majoria de modificacions als seus sistemes nacionals. Fins aleshores, es mantindran els dubtes i les incògnites sobre la manera com s’acabarà aplicant la PAC i com afectarà les diferents regions.

La nova PAC comptarà amb un pressupost de 408.310 milions d’euros, dels quals 312.700 milions es destinaran principalment al pagament d’ajudes directes (pilar 1) i 95.600 milions es destinaran a fons per al desenvolupament rural (pilar 2). 

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció