La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 14, Gener - març de 2014
84 països compten amb normes nacionals per a productes ecològics.
La proliferació d'ecoetiquetes alimentàries continua a nivell mundial

Més de 200 segells i logotips s’apliquen a productes amb alguna mena d’atribut ecològic, ètic o de sostenibilitat

La majoria d’ecoetiquetes de la indústria alimentària són per als productes ecològics i es concentren a Europa i Amèrica del Nord, que han protegit legalment els seus distintius ecològics. No obstant això, moltes de les noves etiquetes ecològiques s'estan introduint a Àsia, Amèrica Llatina i altres regions. Segons Organic Monitor, empresa especialitzada en investigació i consultoria sobre producció ecològica, la manca d'harmonització entre aquestes normes està donant lloc a múltiples certificacions i a un augment exponencial del nombre d’etiquetes ecològiques diferents. Més de 84 països han introduït normes nacionals per als productes ecològics i, la majoria, disposen de sistemes d’etiquetatge propis.

També hi ha cada cop més etiquetes indicatives de comerç just i ecoetiquetes per a grups de productes, com la del Marine Stewardship Council per a productes de la pesca sostenible i la de Humane Certified per a productes carnis.

Les ecoetiquetes relacionades amb l’ús eficient dels recursos i la reducció d’emissions, com ara l'etiquetatge de la petjada de carboni, també s'estan obrint camí en la indústria alimentària. Els principals desafiaments per a aquestes etiquetes ecològiques o ecoetiquetes són l'estandardització de les metodologies i la comunicació als consumidors.

La creixent consciència dels consumidors respecte dels mètodes de producció d'aliments i la seva  sostenibilitat ha contribuït a l’increment de l’ús d’ecoetiquetes en la indústria alimentària. Ara bé, la proliferació del nombre i el tipus d'etiquetes ecològiques ha desembocat en la preocupació que els productors d'aliments puguin veure’s descoratjats per adoptar-les a causa de la disparitat entre les normes i l’augment dels costos de certificació. Sobre el seu efecte en els consumidors, hi ha també una gran inquietud. “Com poden els consumidors distingir entre la gran quantitat de logotips i segells de productes ecològics i comerç just?”, plategen des d’Organic Monitor.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció