La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Emma Guinart - Ambientòloga i tècnica del Servei de Protecció de la Fauna, Flora i Animals de Companyia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
El paper dels ambientòlegs en la gestió de la biodiversitat

En la societat actual, la gestió i l'aprofitament dels recursos naturals és un tema quotidià i determinar l'àmbit i els límits d'aquesta gestió, una necessitat. Lluny queden els dies de la barra lliure ambiental on es podia fet tot a tot arreu. Catalunya, a més, té un dels índexs de biodiversitat més elevats d'Europa i per tant una gran responsabilitat en termes de conservació. El fet de formar part de la Xarxa Natura 2000, amb més d'un milió d'hectàrees declarades d'interès comunitari, duu implícit el desenvolupament d'activitats que afavoreixin la conservació dels hàbitats i espècies per les quals s'han designat aquests espais, aplicació directa de les directives Hàbitats i Ocells.

Així, amb quasi un 30% del territori català i 210 espècies de vertebrats i invertebrats declarades d'interès comunitari, cal establir els mecanismes necessaris per garantir-ne un estat de conservació favorable, tenint en compte les exigències culturals, socials i econòmiques, les quals a vegades, poden tenir interessos divergents i fins i tot contraposats.

El paper de gestor/a d'aquesta biodiversitat pot correspondre a molts actors i, de fet, la presència d'un no exclou la resta. En el context social complex en què vivim, calen persones de formació diversa i/o complementària per assumir el repte de la planificació, avaluació i gestió del nostre territori i, més concretament, de la nostra biodiversitat. Les persones llicenciades en Ciències Ambientals som uns actors més, que rebem una especialització en planificació i gestió ambiental dins la llicenciatura. Tenint en compte que la formació que rebem és de caire generalista, aquesta branca engloba un ventall de possibilitats i marcs d'actuació, però òbviament la gestió de la biodiversitat també hi té cabuda.

Molts camps on poder intervenir
En la gestió de la biodiversitat, els ambientòlegs podem incidir-hi des d'angles molt diversos. Des d'un aprofundiment directe de les característiques biològiques i ecològiques de les espècies, amb un treball de camp rigorós i complementat amb sistemes d'informació geogràfica, fins al treball de planificació i redacció de plans de recuperació i conservació de les espècies amenaçades, com aplicació directa de la normativa estatal de patrimoni natural i de la biodiversitat. En els propers anys i tan bon punt es publiqui el Catàleg de la Fauna Amenaçada de Catalunya, des de l'Administració s'haurà de treballar per realitzar més de 200 plans de recuperació i conservació per a les espècies catalogades com "En Perill" i "Vulnerables". Això comporta molta feina i quant més ben preparats estiguem per afrontar els requeriments específics de les espècies, millor, ja que aquests plans inclouran la redacció d'un document estrictament normatiu i d'un document tècnic que doni compliment a una sèrie de paràmetres específics.

Un altre vessant des d'on podem incidir en la gestió de la biodiversitat és en l'elaboració de directrius per a la gestió d'espais protegits i la redacció de plans especials, que no únicament inclouen un inventari de la biodiversitat present en l'espai, sinó que estableixen programes d'actuació concrets. I més enllà dels territoris estrictament protegits per la legislació catalana o europea, també cal vetllar per avaluar els impactes sobre la fauna que poden tenir certes activitats i determinar-ne la viabilitat.

D'altra banda, l'obtenció de finançament per dur a terme actuacions concretes de gestió és bàsica i no únicament requereix d'un coneixement exhaustiu de les espècies amb què es vulgui treballar, sinó de la capacitat per transmetre les necessitats i per aconseguir aquests mitjans. Per això, una formació més global com la que rebem els ambientòlegs pot complementar el paper que fan els especialistes en els temes de biodiversitat, que coneixen aspectes més concrets.

En definitiva, malgrat que els ambientòlegs tenim una formació generalista i que a priori pugui semblar que la gestió de la biodiversitat toqui més de prop professionals de perfils més específics, és precisament aquesta formació més àmplia que ens permet fer una valoració més global d'alguns aspectes i oferir un contrapunt útil i interessant per trobar solucions a conflictes determinats. Avui dia, el col·lectiu d'ambientòlegs que treballem per la conservació i gestió de la biodiversitat som un nombre considerable i la nostra presència està més que constatada. Això sí, ens movem en un àmbit que requereix de molts esforços, d'una intervenció pluridisciplinar i del bon enteniment entre les persones. 

 

Emma Guinart és llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona. Ha treballat per a l'empresa privada en algun projecte ambiental i també com a tècnica a les Reserves Naturals del Delta del Llobregat. Des de l'any 2001 treballa al Servei de Protecció de la Fauna, Flora i Animals de Companyia de l'actual Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Ha coordinat un projecte LIFE de conservació de la gavina corsa a Catalunya i actualment treballa en la conservació i gestió d'amfibis, rèptils i, més recentment, de peixos amenaçats.
« primer   1 2 3 4 5 6 7   següent últim »
1 de 24
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció