La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 27, Abril de 2018
L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món
- - Editorial CADS, 2017

El CADS ha identificat en aquest informe els principals reptes que hem d’abordar com a país per assolir amb èxit els objectius globals i comuns establerts per l’Agenda 2030. El document conté un capítol per a cadascun dels 16 primers ODS (el 17, pel seu caràcter marcadament instrumental, queda fora de l’anàlisi). Per a cada un d’ells, primer es contextualitza breument l’objectiu en relació a la realitat internacional i europea i, a continuació, es fa una breu diagnosi de cadascuna de les fites i s’identifiquen els reptes plantejats a Catalunya.


Núm. 27, Abril de 2018
El sector privado ante los ODS: guía práctica para la acción
- - Editorial Red Española del Pacto mundial, 2016

Aquesta guia és un referent per als professionals de l'empresa que volen contribuir al desenvolupament sostenible i aspiren a donar a la responsabilitat social una dimensió més global i ambiciosa en el futur més pròxim, aprofitant els nombrosos reptes i oportunitats que els ODS plantegen.


Núm. 27, Abril de 2018
Goalkeepers: The Stories Behind the Data 2017. Who's behind it?
- - Editorial

Aquest és el primer informe anual de progrés de la Fundació Bill & Melinda Gates sobre els ODS i posa de relleu alguns dels problemes fonamentals que afronten els països menys avançats. Rastreja 18 punts de dades dels ODS, que representen com han progressat alguns dels objectius i permeten projectar alguns resultats probables per al 2030 en diferents escenaris. L'informe també proporciona casos d’estudi per a cada objectiu, identificant projectes i organitzacions que actuen alineades amb els propòsits de l’Agenda 2030.


Núm. 27, Abril de 2018
Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible
- - Editorial Unescocat, 2017

Aquesta publicació, traduïda al català pel Centre per a la UNESCO de Catalunya, és una guia per als professionals de l’educació sobre l’ús de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible  en l’aprenentatge per als ODS i, per tant, sobre com es pot contribuir a assolir els ODS. S’identifiquen objectius d’aprenentatge orientatius i se suggereixen temes i activitats educatives per a cada ODS. També s’hi presenten mètodes d’aplicació a nivells diferents, des del disseny d’un curs fins a estratègies nacionals.


  1 2   següent
1 de 2
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció