La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 1, Setembre - desembre de 2009
Protegits, de fet o de dret? Primera avaluació del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya
Josep M. Mallarach (coord.), Josep Germain, Xavier Sabaté, Xavier Basora - - Editorial Institut d'Estudis Catalans – Institució Catalana d'Història Natural. 2008

Prop del 60 % dels espais naturals protegits de Catalunya han patit impactes negatius entre considerables i molt greus. Els recursos que s'hi dediquen són insuficients, i només el 16 % dels espais naturals protegits publiquen memòries anuals d'activitats, malgrat que, segons la Llei d'espais naturals, el Consell Executiu n'hauria de retre comptes cada any al Parlament. Aquestes són algunes de les conclusions de Protegits, de fet o de dret? Primera avaluació del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya, un llibre editat per la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN), filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que recull els resultats de la primera avaluació completa del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya i la primera realitzada a Europa seguint la metodologia proposada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Com que es tracta d'una avaluació pionera, la de la ICHN ha esdevingut un referent. L'exemple més recent el trobem en l'últim congrés de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), que es va celebrar a Barcelona entre els dies 5 i 14 d'octubre. L'avaluació de la ICHN va ser un dels set casos d'estudi que recull el manual Evaluating Effectiveness - A framework for assessing management effectiveness of protected areas, un dels documents de treball dels tallers sobre l'avaluació de l'efectivitat de la gestió dels espais naturals protegits organitzats per la Comissió Mundial d'Àrees Protegides de la UICN.

 
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció