La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 5, Gener - maig de 2011
Manuals d'Ecogestió núm. 27. Manual de conservació de la biodiversitat en els hàbitats agraris
Direcció General de Medi Natural, amb l'assistència tècnica de Minuartia Estudis Ambientals s.l. - - Editorial Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009.

L'agricultura i la ramaderia han estat, des de sempre, en estreta relació amb el medi: les condicions climàtiques, geològiques i biòtiques han condicionat el tipus de cultiu, la forma de conrear els camps i el tipus de ramaderia i, per tant, han determinat les condicions de vida de la població del medi rural de Catalunya. Aquest manual, que està adreçat a tècnics agraris i de medi ambient i a persones implicades en la protecció de la biodiversitat en entorns agraris, radiografia la situació dels principals agrosistemes catalans i analitza la seva importància, així com les amenaces i les oportuntats per a la biodiversitat. L'obra recomana algunes pràctiques que permetran assolir unes bones condicions ambientals i agronòmiques de l'explotació agrícola o ramadera i complir amb unes normes legals de caràcter ambiental.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció