La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Guia de natura de Barcelona. Aproximació a la història de la natura a la ciutat
Margarita Parés i Rifà - - Editorial Bellaterra: Ajuntament de Barcelona, Lynx, 2006

Aquesta és la primera guia sobre el patrimoni natural de Barcelona, un patrimoni que té la peculiaritat de formar part d'una àrea urbana on, per la seva condició, es barreja l'entorn construït i la vida humana amb la flora i la fauna espontànies i amb les plantes de jardineria. L'obra descriu els diferents ambients de la ciutat on es pot gaudir de la natura urbana, quines són les espècies característiques i quines hi són més presents, i també explica l'evolució de la flora i la fauna de Barcelona.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció