La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Lista roja de la flora vascular española
J. C. Moreno - - Editorial Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, 2008

Impulsada pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, l'obra proporciona una panoràmica de l'estat de conservació de la flora vascular del país i és una guia per garantir la protecció d'aquella que està amenaçada, així com per orientar les accions de conservació que hagin d'afrontar els gestors del patrimoni natural. Aquesta informació és fonamental per desenvolupar el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i permet fer una avaluació periòdica de l'estat de conservació de la flora inclosa en aquest Llistat.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció