La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Conservar. Com actuar a favor dels espais naturals.
Xavier Basora, Jordi Romero-Lengua, Pol Huguet i Xavier Sabaté - - Editorial Institut del Territori, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i Edicions 3 i 4, 2010

Actuar a favor dels espais naturals és cosa de tots, no únicament un deure de les institucions públiques. La ciutadania pot contribuir a conservar els espais naturals, mitjançant un seguit d'eines que té al seu abast i que aquest manual recull i explica. També aporta idees per a entitats sense ànim de lucre, empreses i propietaris i usuaris de terrenys d'interès natural.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció