La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya
Llorenç Sáez, Pere Aymerich i Cèsar Blanché - - Editorial Institució Catalana d'Història Natural, 2010

L'obra és el resultat d'un projecte de recerca iniciat l'any 2003 per revisar l'estat de conservació de la flora vascular catalana (unes 3.600 espècies i subespècies), amb especial atenció a les espècies endèmiques i a les amenaçades. El llibre recull fitxes de les espècies amb fotografies originals, il·lustracions científiques, mapes de distribució, una avaluació del seu estat i, si s'escau, propostes d'actuació.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció