La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Suplement de Flora i Fauna de la Història Natural dels Països Catalans
- - Editorial Enciclopèdia Catalana, 2010

Aquesta actualització de la Història Natural dels Països Catalans reuneix les denominacions vulgars i científiques d'unes 50.000 espècies, una revisió de les hipòtesis sobre l'origen i l'evolució de la vida, les línies principals de la recerca actual en fauna i flora, i els principals canvis florístics i faunístics. A més, conté una versió del llibre en format electrònic i un DVD amb els articles i l'índex d'espècies de l'obra.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció