La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 14, Gener - març de 2014
European Food Safety Authority

EFSA (European Food Safety Authority) és el portal web europeu dedicat a l’avaluació de riscos sobre aliments i seguretat alimentària. Persegueix dos objectius relacionats amb els riscos alimentaris existents i/o emergents: d’una banda, oferir assessorament científic i, de l’altra, fer difusió.

A la pàgina web de l’EFSA es pot trobar tot tipus d’informació relacionada amb la seguretat alimentària. Des de notícies i esdeveniments fins a publicacions, vídeos i projectes destacats. A més a més, el portal conté un seguit de dades sobre temes d’interès (com ara menús i suplements alimentaris) i dóna informació sobre possibilitats de cooperació amb socis i agents del sector. Un dels projectes destacats es l’EU Menu; un projecte que vol harmonitzar la recollida de dades del consum alimentari a Europa. Finalment, la web ofereix també un espai per realitzar consultes. 

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció