La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 5, Gener - maig de 2011
Projecte Life+ RENEIX

El Consell Insular de Menorca desenvolupa, des del mes de setembre de 2009 i fins al 2013, aquest projecte amb el suport de la Comissió Europea. Amb el títol LIFE+ RENEIX - Restauració d'hàbitats d'espècies prioritàries a l'illa de Menorca-, té per objectiu restaurar zones degradades on es desenvolupen algunes de les comunitats vegetals més diverses i amenaçades i que alberguen espècies d'interès prioritari incloses en la Directiva Hàbitats, així com alguns endemismes vegetals o altres plantes considerades molt rares per la seva distribució restringida. La pàgina web del projecte informa sobre quin és l'àmbit d'actuació, quines són les actuacions previstes, el pressupost i l'equip que treballa en el projecte i quin és l'estat de desenvolupament del projecte.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció