La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Sistema d'informació del patrimoni natural de Catalunya

El Sistema d'informació sobre el patrimoni natural de Catalunya aplica els processos d'inventari, avaluació i seguiment a un conjunt d'elements d'informació com poden ser les espècies, els hàbitats, els geòtops o els elements protegits amb l'objectiu d'obtenir productes útils per a la presa de decisions i per a l'accés públic a la informació com cartografia temàtica o bases de dades. Des del web del Sistema es pot accedir, per exemple, a l'inventari d'espais d'interès geològic, a la cartografia sobre els espais afectats per incendis a Catalunya o a un cercador d'hàbitats.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció