La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Banc de dades de Biodiversitat de Catalunya

Elaborat per la Universitat de Barcelona, el Banc de dades de Biodiversitat de Catalunya recull tota la informació sobre la biodiversitat de Catalunya: s'hi troben informatitzades totes les citacions disponibles de les espècies que es fan al territori català i dades com la biologia, la distribució i l'ecologia, i també s'hi recullen el màxim de referències bibliogràfiques sobre biodiversitat de Catalunya. Les cerques es poden fer per coordenades UTM o per tàxon, si bé també hi ha l'opció de fer una cerca avançada. Tots aquests elements permeten conèixer paràmetres de les espècies com són l'estat de conservació, els graus d'amenaça, raresa o endemisme, entre altres.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció