La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

 

Aquesta iniciativa internacional vol cridar l'atenció sobre els beneficis econòmics globals de la biodiversitat, alertar sobre els costos creixents de la degradació dels ecosistemes i agrupar experiències dels camps científic, econòmic i polític per facilitar accions en defensa de la biodiversitat. L'Agència Europea de Medi Ambient també ha contribuït en aquesta iniciativa amb el document "Scaling up ecosystem benefits - a contribution to The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) study".

 

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció