La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Conveni sobre la diversitat biològica

El Conveni sobre la Diversitat Biològica (1992) està considerat el principal compromís històric de la comunitat internacional en favor de la conservació de la diversitat biològica i de l'ús sostenible dels seus components. Mentre que altres convenis solament cobreixen aspectes parcials de la diversitat biològica, aquest és el primer que comprèn tots els gens, espècies i ecosistemes, vetllant, alhora, per la seva conservació i ús sostenible.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció