La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Programa LIFE - Unió Europea

El programa LIFE és el principal instrument financer de què disposa la UE per implantar la política comunitària en matèria de medi ambient i, en particular, per conservar la natura i la biodiversitat. Des de l'any 1992 s'han finançat més de 3.000 projectes amb una inversió d'uns 2.000 milions d'euros. El programa vigent actualment és el LIFE+, que cobreix el període que va dels anys 2007 a 2013.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció