La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
UICN, Unió Internacional per a la Conservació de la Natura

Aquesta organització internacional treballa per trobar solucions als reptes del medi ambient, donant suport a la recerca científica, gestionant projectes de camp arreu del món, i reunint a governs, ONG i empreses perquè cooperin per desenvolupar polítiques, lleis i bones pràctiques. Aquesta xarxa ambiental, una de les més importants del món, publica periòdicament la revista World Conservation Magazine, així com estudis de gran interès, com la Llista vermella d'espècies amenaçades.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció